دانلود رایگان


ارزيابي عملكرد - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد اسلاید : 57 . ارزيابي عملكرد. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره و من يعمل مثقال ذره شرا يره فصل

دانلود رایگان
ارزيابي عملكردفرمت فایل: پاورپوینت - PowerPoint
. ارزيابي عملكرد. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره و من يعمل مثقال ذره شرا يره فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري ماده 81: دستگاههاي اجرايي مكلفند بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد ، با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديريت و كارمندان ، برنامه هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان بهره وري را درواحد هاي خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهيه گزارش هاي نوبه اي و منظم نتايج را به سازمان گزارش نمايند فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري ماده 82: سازمان موظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاههاي اجرايي پيگيري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملكرد دستگاههاي اجرايي و ارزشيابي آنها در در ابعاد شاخص هاي اختصاصي و عمومي و نحوه اجراي احكام اين قانون را بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد ، تهيه و به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ازائه نمايد. فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري ماده 83: سازمان موظف است هر ساله بر اساس شاخص هاي بين المللي و گزارش هاي دريافتي از دستگاههاي ذيربط ، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغي ، جايگاه و ميزان پيشرفت كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي جهان تعيين و گزارش لازم را به رئيس جمهور و مجلس ارائه نمايد و از نتايج آن در تدوين راهبردهاي برنامه هاي توسعه استفاده نمايد اهداف يادگيري اين فصل تعريف ، مفهوم و ارتباط واژه هاي نظارت ، سنجش ، عملكرد ، ارزيابي عملكرد و مديريت عملكرد پيشينه و تاريخچه ارزيابي عملكرد رويكردهاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد فرايند و گام هاي ارزيابي عملكرد نظارت چيست؟ سنجش چيست؟ عملكرد چيست؟ ارزيابي عملكرد مديريت عملكرد چرخه مديريت عملكرد بهبود عملكرد اهميت ارزيابي عملكرد اهداف ارزيابي عملكرد 6 مزيت ارزيابي براي مديران تلقي از ارزيابي عملكرد تعريف روش هاي ارزيابي عملكرد انواع نظام هاي ارزيابي عملكرد-بر اساس انواع عملكرد ارزيابي بر مبناي تقويت رفتار ويژگي هاي يك نظام ارزيابي عملكرد كارا و مطلوب مراحل مدل شناختي تبديل سناريو به شاخص مراحل مدل شناختي تبديل سناريو به شاخص-ادامه مراحل مدل منابع و مراجع استاندارد مدل مدل كارت امتيازي متوازن مدل كارت امتيازي مدل كارت امتيازي وجوه مدل وجه مالي وجه مالي وجه مشتري وجه مشتري- روابط علي معيارهاي اصلي مشخصه هاي ارزش ارائه شده به مشتري ارزش ايجاد شده براي مشتريان وجه فرايندهاي داخلي دو الگوي تعيين فرايند هاي داخلي-1 زنجيره ارزشي مطابق الگوي اول دو الگوي تعيين فرايند هاي داخلي-2 وجه يادگيري و رشد زمينه هاي سرمايه گذاري غير سنتي نتايج شايسته سنجش عوامل ايجاد كننده نتايج بيان شده چارچوب سنجش رشد و يادگيري كاركنان گام هاي انجام ارزيابي متوازن-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه