دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و هویت - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و هویت در 40 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش

دانلود رایگان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و هویتمبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و هویت در 40 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش
ذکر این نکته ضروری است که آموزش علوم پزشکی بخشی از نظام آموزش عالی است که با حیات انسان ها سروکار دارد و توجه به جنبه های کمی و کیفی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر سلامت جامعه را در گرو کیفیت خدمات، پیشگیری، آموزش بهداشت و درمان بدانیم، در این صورت وجود نظامی علمی و حرفه ای در دانشگاه به عنوان بستر واقعی تربیت این نیروی انسانی غیر قابل انکار است(39). از این رو حساسیت بیشتری نسبت به عملکرد، وضعیت و کیفیت این نظام در مقایسه با سایر نظام های جامعه وجود دارد. کیفیت یکی از موضوعاتی است که همیشه در آموزش عالی مورد توجه بوده ، اما شدت و قوت آن متفاوت است. از دهه 90 میلادی به بعد کیفیت از یک وضعیت حاشیه ای به یک مسئله برجسته و قابل توجه در کنار مسائل مالی تبدیل شده است. این مفهوم در آموزش عالی نسبت به سایر حوزه ها، بحث برانگیز تر و تصورات نسبت به آن متنوع تر است. در آموزش می توان کیفیت را حذف خطاها، اجتناب از اشتباه، ارائه خدمت کامل به وسیله موسسه و کادر آموزشی، بهبود دائمی جریان تدریس و یادگیری، توانائی در ارضای نیازهای دانشجویان، تضمین قابلیت دسترسی به آموزش، اثربخشی و در نهایت مطابقت با استانداردها دانست. از نظر یونسکو کیفیت در آموزش عالی مفهومی چند بعدی است که به میزان زیادی به وضعیت محیطی(زمینه) نظام دانشگاهی، ماموریت یا شرایط و استانداردهای رشته دانشگاهی بستگی دارد(2).
در تمام سطوح آموزش و بالین، فرایند ارزیابی برای کسب اطلاعات درباره یادگیری و قضاوت درباره عملکرد دانشجویان و تعیین شایستگی آنها برای ورود به بالین لازم است. تمام متخصصان در حرفه های علوم پزشکی پاسخگوی بیماران و به طور جامع تر به کل جامعه هستند(40).
پس از جمع آوری اطلاعات درباره میزان یادگیری افراد، نوبت به ارزشیابی درباره یادگیری می رسد. ارزشیابی (ارزیابی) به تعیین ارزش یک چیز یا ارزش داوری درباره آن گفته می شود. در ارزشیابی یادگیری یا ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، داوری درباره میزان توفیق آنان در رسیدن به هدف های آموزشی یا هدف های یادگیری انجام می شود. با توجه به تعریف بالا، برای اینکه از یادگیری یا پیشرفت تحصیلی، ارزشیابی به عمل آوریم؛ لازم است دو اقدام اساسی انجام گیرد: تعیین هدف های آموزشی و سنجش عملکرد یاد گیرندگان. این دو اقدام مهم زمینه را فراهم می آورند تا از طریق مقایسه نتایج حاصل از سنجش عملکرد با هدف های آموزشی تصمیمات مناسب درباره کم و کیف فعالیت های آموزشی معلم و کوشش های یادگیری یادگیرندگان گرفته شود(4).
اهدافی که در ارزشیابی به دنبال آن هستیم شامل موارد زیادی است. بسیاری از معلمان چنین تصور می کنند که ارزشیابی تنها به منظور ارتقای میزان یادگیری فراگیران صورت می گیرد، درحالی که هدف ارزشیابی به مراتب گسترده تر و مهم تر از چنین مفهومی است. ارزشیابی از یک سو باید وسیله تشخیص باشد؛ یعنی از جهاتی قادر باشد از میزان آموخته ها، پیشرفت و عقب ماندگی آنان اطلاعاتی معتبر به دست دهد، و نیز بتواند آگاهی های لازم را از قدرت و ضعف روش تدریس معلم، ارزشمند و صریح بودن هدف های آموزشی و اعتبار محتوا در اختیار بگذارد و از سوی دیگر، ارزشیابی باید وسیله پیش بینی باشد؛ یعنی نشان دهد که دانشجو در چه زمینه ای قادر است، موفقیت بیشتری کسب کند و در چه جنبه های توان پیشرفت ندارد؛ از این رو معلمان و مسئولان آموزشی باید بدانند چرا ارزشیابی می کنند(41).
اهداف متفاوتی در فرایند ارزشیابی دنبال می شود:
1. ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای شناخت توانائی و زمینه های علمی فراگیران و تصمیم گیری برای انجام دادن فعالیت های بعدی آموزشی. یادگیری جریانی متوالی و به هم پیوسته است، از همین رو کسب مهارت و دانش در هر زمینه مستلزم داشتن پایه های قوی در آن زمینه است. در طول فعالیت های آموزشی، ارزشیابی تکوینی نیز به همین منظور به کار می رود. نتایج این گونه ارزشیابی ها اطلاعات و شواهدی در اختیار وی می گذارد که می تواند براساس آنها تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کند و در صورت عدم تسلط، به ترمیم مطالب گذشته بپردازد و در صورت تسلط دانش آموزان یا دانشجویان به محتوا، مراحل بعدی تدریس را طراحی کند و دانشجویان را برای یادگیری برنامه جدید آماده سازد.
2. ارزشیابی بعنوان وسیله ای برای شناساندن هدف های آموزشی در فرایند تدریس. به منظور رسیدن به هدف های آموزشی صورت می گیرد، و ارزشیابی تحقق یا عدم تحقق هدف ها را مشخص می کند. در حقیقت، یکی ار وظایف ارزشیابی این است که وصول به هدف های تدریس را مشخص کند و با آگاه ساختن دانشجویان از هدف های رفتاری هر یک از مواد آموزشی، یادگیری آنها را جهت دهد و امکان مطالعه بهتر و بیشتر را فراهم آورد.
3. ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای بهبود و اصلاح فعالیت های آموزشی. نتایج ارزشیابی نه تنها میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عملکرد آنان را در فعالیت های آموزشی مشخص می سازد، بلکه کیفیت تلاش آنها و روش تدریس معلم و میزان مهارت وی را در این زمینه ارزیابی می کند. در بسیاری از موارد، عدم موفقیت دانشجویان معلول روش تدریس نامناسب معلم است. تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی، به معلم فرصت می دهد که همواره درصدد اصلاح و بهبود روش تدریس خود برآید و آن را با نیاز ها، علائق دانشجویان و محتوای آموزشی هماهنگ سازد.
4. ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای شناخت نارسایی های آموزشی دانشجویان یا دانش آموزان و ترمیم آنها. اگر ارزشیابی،بویژه ارزشیابی تکوینی، براساس موازین علمی تهیه و اجرا شود، می تواند درباره پیشرفت تحصیلی دانشجویان و نقاط ضعف و نارسایی آنها اطلاعات مفیدی در اختیار معلم قرار دهد. تجزیه و تحلیل چنین اطلاعاتی، نشان خواهد داد که دانشجویان چه مطالبی را فرا گرفته اند و چه مفاهیمی را نیاموخته اند، و چگونه می توان آنان را برای جبران چنین کمبودهایی یاری کرد.
5. ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزشی در دانشجویان. ارزشیابی را نباید صرفا به منظور نمره دادن و مقایسه پیشرفت تحصیلی آنان با یکدیگر و تعیین افراد قوی و ضعیف به کار برد. هرگه ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای تهدید دانشجویان یا دانش آموزان و تعییت افراد ضعیف استفاده شود، ارزش تربیتی خود را بکلی از دست خواهد داد. برعکس، ارزشیابی باید دانشجویان را با میزان کار یا فعالیتشان آشنا سازد، علت و میزان پیشرفت یا عقب ماندگی آنها را مشخص سازد، و در انان رغبت و انگیزه تلاش و فعالیت بیشتر به وجود آورد.
6. ارزشیابی به عنوان عاملی برای ارتقای دانشجویان. یکی دیگر از وظایف ارزشیابی، سنجیدن میزان توانائی دانشجویان برای ارتقای آنها از یک مرحله به مرحله دیگر است. متاسفانه در فرایند فعالیت های آموزشی مدارس و دانشگاه ها، بقیه هدف های ذکر شده فراموش می شوند و معلمان و مسئولان آموزشی یگانه هدف ارزشیابی را نمره دادن و ارتقای دانشجویان تصور می کنند. این امر نه تنها تحرکی را در فعالیت های آموزشی ایجاد نمی کند، بلکه کلیه فعالیت های آموزشی را تحت تاثیر ارزشیابی قرار می دهد و دانشگاه و کادر آموزشی آن را شبیه کارگران کارخانه ای می سازد که وظیفه آنها فقط انتقال مواد خام از یک مرحله به مرحله دیگر و سرانجام تولید نهایی است. در نهایت تمام توجهات به محصول نهایی معطوف و موقعیت صحیح آموزشی کم کم به دست فراموشی سپرده می شود.(41).


جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پیشینه تحقیق آموزش و هویت


پیشینه آموزش و هویت


آموزش و هویت


مبانی نظری آموزش و هویت


تعریف آموزش و هویت


چهارچوب آموزش و هویت


نظریه های آموزش و هویت


پایان نامه آموزش و هویت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان 29-15 ...

امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان 29-15 ساله شهر قاین) مقاله 4، دوره 9 ...

امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان 29-15 ...

امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان 29-15 ساله شهر قاین) مقاله 4، دوره 9 ...

امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان 29-15 ...

امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان 29-15 ساله شهر قاین) مقاله 4، دوره 9 ...

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان; اشتراک فایل توسط پدید ...

مبانی نظری آموزش و توانمندسازی

مبانی نظری آموزش و توانمندسازی : آموزش سرآغاز بلوغ فكری، تعمیق قدرت تفكر، تحلیل های ذهنی در افراد و ابزار استراتژیك تحول و توسعه اجتماعی در جوامع مختلف محسوب می شود.

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری 92 + الحاقات و اصلاحات ...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به همراه الحاق آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع هویت و اختلال هویت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع هویت و اختلال هویت مبانی نظری و پیشینه ... آموزش حل ...

مبانی نظری آموزش و توانمندسازی

مبانی نظری آموزش و توانمندسازی : آموزش سرآغاز بلوغ فكری، تعمیق قدرت تفكر، تحلیل های ذهنی در افراد و ابزار استراتژیك تحول و توسعه اجتماعی در جوامع مختلف محسوب می شود.

امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان 29-15 ...

امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان 29-15 ساله شهر قاین) مقاله 4، دوره 9 ...

دکتر بهزادفر - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده معماری و ...

عنوان مقاله: کاربرد شیوه پارامتریک برای بهره گیری از سنت های معماری و شهرسازی ایرانی ...

نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی

نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of ...

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری 92 + الحاقات و اصلاحات ...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به همراه الحاق آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح ...

دکتر مفیدی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده معماری و ...

جمع کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری جهت نام دانشجویان و عناوین به ضمیمه یک مراجعه ...

مرکز پژوهشها - قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ...

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌قانون برنامه ...

ما باید جمهوری اسلامی را واژگون کنیم! (بخش نخست به همراه ...

گنده لات های تسبیح به دست ما را چاره ای جز واژگونیِ این نظام نیست. چرایی و چگونگی اش را ...

نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی

نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of ...

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان; اشتراک فایل توسط پدید ...

مبانی نظری هویت و هویت یابی (پیشینه و فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی ( فصل دوم پایان ... article.webpi.ir/research/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-هویت-سازمانی/ ذخیره شده ۵ …

مبانی نظری عوامل درون سازمانی موثر در شکل گیری هویت سازمان

مبانی نظری عوامل درون سازمانی موثر در شکل گیری هویت سازمان : تا این جا به بررسی این موضوع پرداختیم که چگونه عوامل خارجی در شکل گیری و تحکیم هویت سازمانی اثر گذارند.

بررسي لزوم گرافيك محيطي براي محيطهاي بسته

مقاله درباره وایمکس، اینترنت درون متروی شهری

منشأ و تکامل زمین Origin and Evolution of Earth

تحقیق درباره اعجاز قرآن

نقد داستان کوتاه The Swimmer by John Cheever

كارخانه كشت و صنعت شمال هيدروژناسيون روغن نباتي

424 تاثیر مدل‌سازی كاهش سختی بر نتایج تحلیل تفاضل

مدیریت ریسک

KORD Chicago OHare International Airport HD

تحقیق درباره اجراى احكام و اصول سياسى اسلام